Уважаеми кленти , тази услуга временно няма да се предлага!

Благодарим Ви за разбирането.

Double exposure of business woman and stock market graph

Фондова борса

Възможност за търговия с над 30 000 финансови инструмента на международните финансови пазари – валутни двойки, акции, стоки, борсови индекси, фондове, фючърси, криптовалути, други както и условия за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.

Моментално изпълнение на сделките, без рекотиране.

Защита на клиентски средства  при отрицателен баланс и  допълнителна защита на средства до 40 000 лв.