ipotechen-kredit

Ипотечно кредитиране

Независимо от кредитната Ви история.
Без такси за разглеждане, оценка и усвояване.
Кредити само срещу ипотека.
За кредити над 10 000 (десет хиляди) лева.

Ако имате нужда от финанси за стартиране или разширяване на бизнес, oборотни средства и покриване на разходи, рефинансиране и обединяване на задължения, покупка или ремонт на жилище, офис, складове, машини и оборудване, за търговия на финансовите пазари, за земеделски нужди и закупуване на земя, но сте получили отказ за банково кредитиране, имате влошена кредитна история, имате задължения към НАП или по изпълнителни дела, Вашият бизнес е стартиращ, без история или нямате оборот, дейността Ви има сезонен характер или изпитвате временен ликвиден недостиг, имате нужда от бързо финансиране преди получаване на банков кредит, то не се колебайте, а се обърнете към нас, защото може да Ви предложим гъвкав продукт, който ще структурираме, съобразно Вашите нужди с конкурентни условия при кредитиране на извънбанков пазар и възможност за синдикирани заеми при по-големи размери.