zastrahovane2

Застраховане

Предлага пълния спектър от застрахователни продукти и услуги, достъпни на българския
застрахователен пазар.

Консултации при ПТП – ако сте пострадали при катастрофа и не знаете как да постъпите, смятате, че правата Ви на застрахован са нарушени и имате нужда от информация, то не се колебайте и се обърнете към нас – може да Ви дадем съвет за необходимите действия при настъпване на пътно транспортно произшествие и за предявяване на претенция за изплащане на обезщетение, може да Ви съдействаме пред застрахователните дружества за получаване на справедливо обезщетение за претърпените вреди, пропуснати ползи, извършени разходи за лечение. При необходимост може да Ви осигурим компетентна защита в случай на отказ за изплащане на застрахователно обезщетение или при съдебно производство свързано със застрахователно събитие.