zavedidelo

Заведи дело

Искате да заведете съдебно дело, но нямате възможност да заплатите дължимите държавни такси и адвокатски хонорари
Нямате познания и време, за да проучите шансовете за успех на Вашия правен казус
Искате да защитите правата си, но не знаете към кого да се обърнете
Искате да се доверите на опитни специалисти
Не желаете да водите самостоятелно дела срещу държавата, общини, застрахователи, работодатели и други лица, които Ви дължат пари или обезщетение
Не искате да заплащате такси и хонорари на съдилища и адвокати, тъй като не знаете как ще завърши делото
Не искате да плащате разноските и на другата страна по делото, ако загубите

Бихме могли да поемем дела свързани с :
Дължими суми по договори и фактури и по всякакви търговски и облигационни отношения
Дела по запис на заповед и нотариално заверени споразумения
Дължими обезщетения от застрахователи по Каско, ГО, ПТП, застраховки на имущество
Дела за недвижими имоти и вещни права върху тях
Незаконно уволнение и неизплатени трудови възнаграждения от работодатели
Обезщетения за трудови злополуки
Обезщетение за забавено правосъдие по всички видове дела
Обезщетение за причинени вреди от непозволено увреждане от трети лица
Неизплатени суми по обществени поръчки

Не се поемат дела свързани с:
Бракоразводни дела, дела за издръжка и родителски права.
Данъчни дела.
Дела по актове на органите на НАП, митници и други административни органи.
Дела за глоби и наложени наказания по Закона за движение по пътищата.
Дела от и срещу топлофикации, банки и фирми за бързи кредити.
Дела срещу длъжници по Закона за управление на етажната собственост.
Наказателни дела и дела за обида, клевета или злепоставяне.

Ще получим заплащане единствено при спечелване на делото и успешно събиране на присъдените суми
Възнаграждението ни е процент от ефективно събраните суми по делото
Извън възнаграждението, което се заплаща при реално събрана сума, не дължите други такси или комисиони
Работим със специалисти, които познават методите за защита и действията, които е необходимо да бъдат предприети за всеки индивидуален случай
Мотивирани сме да доведем до успех Вашия казус, защото само от това зависи дали ще получим възнаграждение
отправете своето запитване към нас и в зависимост от конкретния случай ще Ви дадем първоначален отговор, дали можем да поемем Вашето дело. Ще Ви информираме за размера на нашата комисиона, която ще получим, ако делото се спечели и се събере част или цялата дължима сума.
В случай делото се загуби или ако се спечели, но сумата по него не бъде събрана ефективно, всички разходи остават за наша сметка, включително присъдените разноски на насрещната страна.